Szukaj

BIURO HANDLOWE

F.H. DAFFI

ul. Przemysłowa 12

62-070 Zakrzewo

Tel.: 61 816 17 22, 61 814 19 66

Fax: 61 894 16 10

E-mail: biuro@daffi.pl 

Tomasz Skrzypczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Skrzypczak „DAFFI” – Firma Handlowa informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka lalka (model plastikowy) B-624, NO.HB879 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Formularz kontaktowy