Polityka Prywatności

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych, jest Firma Handlowa Tomasz Skrzypczak „Daffi”. z siedzibą przy ulicy Granicznej 58 b, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7820014039  (dalej: Administrator).
  2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: rodo@daffi.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, (tj. budowy pozytywnego wizerunku Administratora poprzez odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące oferty Administratora lub samej firmy), ponadto mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – uzasadniony interes administratora, tj. budowa pozytywnego wizerunku Administratora, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przedstawienie oferty handlowej Administratora i może być Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  6. Dane nie będą przekazane innym  podmiotom. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyczerpania zagadnienia wskazanego w Państwa zapytaniach, przedstawienia oferty handlowej Administratora, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres jej realizacji i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
  9. Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność odpowiedzi na Państwa zapytania, przedstawienia oferty handlowej Administratora, realizacji umowy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy.

F.H. Daffi

ul. Graniczna 58 B, 62-081 Przeźmierowo

Tel.: 61 816 17 22, 61 814 19 66

E-mail: biuro@daffi.pl